O projekcie

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

„ Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Józefowie”

 

24.01.2014 roku została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji pn.: „ Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Józefowie”.

Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW     pt.: System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 6 – SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne nr 392/2013/GIS (dotacja).

  • Umowa o dofinansowanie Nr. 23/2014/Wn-07/OA-ES-ZI/D
  • Przewidywany koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 2 244 636,00 zł.
  • Rzeczywisty koszt zostanie ustalony po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisaniu umowy z wykonawcą robót.
  • Zakończenie prac przewidziane jest zgodnie z umową na 31.12.2014 r.

 

W zakresie prac znajduje się:

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego realizowana w zakresie wymiany opraw oświetleniowych (1089 szt.):

  • wykonanych w technologii LED (851 szt.);
  • wykonanych w technologii sodowej (238 szt.).

W ramach modernizacji przewiduje się także montaż 58 szt. centralnych reduktorów mocy oraz dobudowę układów sterowania oświetleniem wyposażonych w inteligentny system sterowania oświetleniem ulicznym (7 szt.).

Obecnie trwają prace projektowe mające na celu opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.