Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Czynny w każdą sobotę w godz.: 8.00 – 16.00 (w sezonie wiosenno - letnim do 18:00)
Obok oczyszczalni przy ul. Jarosławskiej 35

PSZOK jest jednostką utworzoną przez Urząd Miasta Józefowa

Odpady przyjmowane są wyłącznie  po okazaniu dowodu osobistego i ostatniego dowodu wpłaty należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Uwaga! Odpady od osób, które nie dysponują dowodami wpłaty NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE


Nieodpłatnie odbiera odpady komunalne zbierane w sposób selektywny:

 • papier;
 • szkło;
 • tworzywa sztuczne;
 • metale;
 • odpady ulegające biodegradacji;
 • odpady zielone*
  Punkt nie przyjmuje konarów, grubych gałęzi, które przekraczają długość 1 metra oraz karp. W takim wypadku mieszkaniec zobowiązany jest we własnym zakresie zlecić wywóz firmie zajmującej się wycinką i pielęgnacją drzew.
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyte opony;
 • przeterminowane leki i chemikalia (leki można wrzucać także do oznakowanych pojemników rozmieszczonych w każdej aptece na terenie miasta);
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (do 100 kg z jednej posesji miesięcznie )
  W przypadku większej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych należy zamówić kontener na własny koszt.

Uwaga!

Popiół powstający wyniku spalania w piecach i kominkach nie jest odpadem zielonym i nie jest odpierany w PSZOK. Należy go a bieżąco wrzucać do odpadów zmieszanych. Prosimy, aby nie kumulować popiołu!