Przyroda

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)Józefów szczególnie znany jest ze swojego malowniczego położenia przy ujściu rzeki Świder do Wisły. Obszary leśne i zadrzewione stanowią prawie 29% obszaru miasta.

Na terenie Józefowa znajduje się część Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz trzy rezerwaty przyrody: Wyspy Świderskie, Wyspy Zawadowskie oraz Świder.

Część miasta objęta jest także programem NATURA 2000 oraz należy do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (WOChK).

Liczne wyspy, mielizny i piaszczyste łachy przy ujściu rzeki Świder stanowią ostoję wielu cennych gatunków zwierząt i roślin. W obrębie Józefowa znajduje się 12 drzew wpisanych do rejestru pomników przyrody.

Józefów jest wymarzonym miejscem dla ornitologów, którzy mogą obserwować wiele chronionych ptaków. Nasze Miasto znane jest także z licznie występującej na naszym terenie populacji wiewiórek oraz zamieszkujących józefowskie lasy dzików.

Przez Józefów przebiegają trzy szlaki turystyczne, w tym 23-kilometrowy szlak turystyczny żółty MZ-5078y „Piaszczystą percią”, szczególnie atrakcyjny dla rowerzystów górskich i narciarzy biegowych.