Zasady segregacji

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Polsce i na świecie. W naszym kraju wytwarza się ok. 135 milionów ton odpadów. W tym 11 milionów ton - to właśnie odpady komunalne. Oznacza to, że średnio każdy Polak wytwarza około 300 kg odpadów komunalnych rocznie. Większość naszych śmieci nie jest przetwarzana i trafia na powiększające się z roku na rok wysypiska.

Segregacja odpadów jest właśnie jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających utylizacji (np. składowaniu) przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów (recycling).

To nie tylko zysk dla naszego środowiska, ale i dla portfela. Mieszkańcy Józefowa, którzy zdecydują się segregować swoje odpady płacą za ich wywóz mniej.