Odpady komunalne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 roku zmienił się dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Głównym założeniem ustawy jest przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami, w zamian za opłatę.

Właścicielami odpadów komunalnych stała się gmina, która jest odpowiedzialna za całokształt lokalnej gospodarki odpadami komunalnymi.

Nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kontrolę sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Podstawa prawna:

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 poz. 1454 z późn. zm.)