Zadanie pn. „Rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie, w tym: 1. Zadanie 3a. Budowa oczyszczalni ścieków w Józefowie, 2. Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Ks. Walczewskiego, Bogatki, Godebskiego, Puszkina wraz z drogą bez nazwy 62 - 44, Piłsudskiego, Brzechwy, Sikorskiego, Żurawiej, Werbeny i Teatralnej z tłocznią w Józefowie”, zostało dofinansowane przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie: 4.147.120 zł. na podstawie umowy z dnia 16.12.2019 r.

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)