Bezpłatna pomoc prawna

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
 
 
Z dniem 1 stycznia 2016 r. na terenie całej Polski zaczął funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy, która powierzyła to zadanie powiatom. Samorząd Powiatu Otwockiego przy współpracy z Gminami z naszego terenu utworzył w budynkach publicznych punkty, w których prawnicy udzielają mieszańcom pomocy prawnej.
 
Mieszkańcy Józefowa mogą uzyskać porady prawne w budynku Rady Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w poniedziałki i czwartki w godzinach 10.00 – 14.00. Terminy wizyt należy umawiać telefonicznie (22 778 13 21, codziennie w godzinach od 9.00 do 12.00) lub mailowo: npp@powiat-otwocki.pl .
 
 
 
Zmiany w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej od stycznia 2019: 
 
 
Od 1 stycznia 2019 r. usługi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 
Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy umawiać telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu wskazanym przez Starostę: 22 778-13-21 lub 24 codziennie w godz. od 9.00 do 12.00 lub za pośrednictwem e-maila:  npp@powiat-otwocki.pl
 
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.
 
Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach, wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Uprawnionym usługi poradnicze mogą być udzielane za pośrednictwem telefonu lub  za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, a także poza punktem, pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego lub mailowego zgłoszenia potrzeby takiej formy pomocy. 
 
Każdy uprawniony korzystający z porady na koniec wizyty może wypełnić anonimową ankietę, w której przekaże swoją opinię o usłudze, może również zgłosić swoje uwagi do Starosty pod adresem npp@powiat-otwocki.pl 
 
Porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie otwockim  udzielają radcowie i adwokaci, a w punktach , w których świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – doradcy.
 
Punkty nieopłatnej pomocy prawnej w Otwocku i Józefowie  obsługują adwokaci i radcowie prawni na podstawie umowy zawartej z powiatem.