Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Miasto Józefów przystąpiło do opracowania dokumentu pt.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa”. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) będzie strategicznym dokumentem, w którym zostaną zawarte działania inwestycyjne i nieinwestycyjne realizowane na terenie miasta w latach 2014-2020, przyczyniające się do:

  1. redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  2. redukcji zużycia energii finalnej poprzez zwiększenie efektywności energetycznej,
  3. zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE),
  4. poprawy jakości powietrza na terenie gminy.

 

Informacji o PGN udziela:

Referat Zagospodarowania Przestrzennego

Tel. (22) 779 00 37