Wycinka drzew i krzewów

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Od dnia 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zasad usuwania drzew i krzewów z terenów niebędących lasem.

 

Najważniejsze zmiany:

 

Nie wymaga zezwolenia usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cmnie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Powyższa zmiana stanowi istotną różnicę w stosunku do zasad panujących od 1 stycznia br. Po pierwsze obwód drzewa należy mierzyć na wysokości 5 cm od ziemi, a nie 130 cm, po drugie drzewa podzielono na trzy, a nie na dwie grupy, zmniejszając również obwody uprawniające do usunięcia drzew bez zezwolenia.

 

W związku z powyższym drzewa nieprzekraczające wyżej podanych obwodów każdy właściciel nieruchomości może usunąć bez zezwolenia, o ile nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

 

Jeżeli drzewo jest grubsze - to konieczne jest uzyskanie zezwolenia lub zgłoszenie do Urzędu Miasta.

 

Obowiązek zgłoszenia dotyczy wyłącznie osób fizycznych, które usuwają drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Po dokonaniu zgłoszenia zostaną przeprowadzone oględziny. Drzewo można będzie usunąć, jeżeli w terminie 14 dni od oględzin (liczy się data wysyłki) nie zostanie wniesiony sprzeciw .

 

W przypadku nieusunięcia drzew w terminie 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin konieczne jest ponowne dokonanie zgłoszenia.

 

Usunięcie drzew bez zgłoszenia lub pomimo wniesionego sprzeciwu skutkować będzie karą, jak przy usunięciu drzewa bez wymaganego zezwolenia.

 

W związku z powyższym prosimy właścicieli nieruchomości o wnikliwe zapoznanie się z nowymi regulacjami w tym zakresie a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości o kontakt z UM.

 

Z naszej strony postaramy się, aby stosowanie nowych przepisów było dla Państwa jak najmniej uciążliwe a jednocześnie pozwoliło nam chronić jeszcze istniejące drzewa.

 

Przypominamy również, że nadal obowiązują ograniczenia związane z usuwaniem drzew i krzewów na terenach objętych formami ochrony przyrody oraz zakaz niszczenia chronionych gatunków roślin, zwierząt (czyli między innymi gniazd ptaków) i grzybów. 

 

Kontakt

Referat Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska

Tel.: 22 779 0054, 22 779 00 39.