Konsultacje społeczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

W toku:

Konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji Miasta Józefowa

 

Skuteczność procesu rewitalizacji będzie uzależniona od zaangażowania społeczności lokalnej.        

W związku z tym Program Rewitalizacji będzie opracowywany przy udziale mieszkańców, środowisk społecznych i gospodarczych oraz dzięki przeprowadzonym konsultacjom społecznym.

Każdy z mieszkańców może wypowiedzieć się na temat opracowywanego Programu rewitalizacji.Termin składania uwag/wniosków do założeń programu Rewitalizacji upływa w dniu 26 sierpnia o godz. 12. 

 

Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 5 czerwca 2016 r podczas Festiwalu Otwartych Ogrodów. Została też przeprowadzona ankieta na temat potrzeb mieszkańców, warsztat oraz debata

 

więcej...